ندیمی مطرح کرد:

سایه دیوان سالاری بر جامعیت و شفافیت مقررات

سایه دیوان سالاری بر جامعیت و شفافیت مقررات
1396/12/18 |
14:15
شناسه خبر: 72957

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دیوان سالاری باعث شده اهداف ومقررات از سرعت، جامعیت و شفافیت کمتری برخوردار باشند که این مشکل بیشتر در بخش اجرایی دیده می شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، ابوذر ندیمی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه، در برنامه "گفت و گوی اقتصادی" رادیو گفت و گو در خصوص حذف مقررات اضافه برای بهبود فضای محیط کسب و کار اظهار کرد:در مجلس قبلی که قانون رفع موانع تولید نوشته شد، بخشی از این موارد را به صورت تقیننی به قوه مجریه خاطرنشان کردیم و این فرصت را برای بخش خصوصی و تعاونی ایجادکردیم که بتواند در فضای رقابتی قرار بگیرد و دولت نیز تعهداتش را در این خصوص انجام بدهد.

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: بودجه ای که امسال تعریف شد با رویکرد شفافیت و تقویت حوزه های مربوط به کاهش موانع کسب و کار در کشور طراحی شده است.

وی با اشاره به اینکه در حدود بیست و هشت مورد کلی در خصوص بهبود فضای کسب و کار تعریف شده است، گفت: بخشی از آنها موارد مربوط به نوع تعاملات با بانک، بیمه، تامین اجتماعی، مالیات، بخش دیگر مربوط به حوزه برون مرزی، بخشی دیگر به وجود شرکت های حاکمیتی و دولتی از جمله نهادها، بنیادها، ستادها و بخشی دیگر از جهت داشتن بضاعت و توان علمی و مالی  مربوط به بخش خصوصی و تعاونی است.

ندیمی بیان کرد: در حال حاضر این رویکرد کشور به وجود آمده که دولت به معنای عام نه تنها قوه مجریه نباید کارفرما باشد، بلکه باید به عنوان یک حامی، سیاست گذار و ناظر وظیفه خودش را انجام بدهد تا بخش عمده مشکلاتی که در حوزه انجام و شفافیت عملکرد وجود دارد مدیریت شود.

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینه به عقیده بنده رویکرد مثبت است، اما سرعت و جامعیت آن محل تعامل دارد، گفت: تا زمانی که در ساختار ادارای کشور دیوان سالاری و بوروکراسی هست شاهد سرعت عمل مطلوب در فرآیند اصلاحات نخواهیم بود.

وی تصریح کرد: در بسیاری از اوقات مدیران از سطح عالی تا پایینی به ناروا مدیریت بخش هایی را به عهده گرفته اند و دیوان سالاری باعث شده اهداف و مقررات از سرعت، جامعیت و شفافیت کمتری برخوردار باشند که این مشکل بیشتر در بخش اجرایی دیده می شود.

ندیمی تاکید کرد: برای حذف مقررات در بخش هایی از قبیل بحث مالیات بر ارزش افزوده که در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس است و در خصوص هدفمندی یارانه ها امسال رویکرد دولت مدیریت جدید بود، اما در مجلس این موضوع به جواب نرسید و همچنین در مورد اصلاح قوانین مالیاتی نیز اصلاحاتی در خصوص مالیات های مستقیم داشته ایم که امیدواریم این اتفاقات به نتایج مثبت منتج شود.

نظرات | 0 نظر
captcha