مشاور سازمان برنامه و بودجه:

سهم اضافه کار به بازنشستگان پایان برنامه پنجم توسعه تعلق می گیرد

سهم اضافه کار به بازنشستگان پایان برنامه پنجم توسعه تعلق می گیرد
1396/11/29 |
12:52
شناسه خبر: 72934

ابوذر ندیمی با اشاره به بخشنامه جدید در مورد سهم اضافه کار به مستمری بازنشستگان گفت: این بخشنامه عمدتا در رابطه با کسانی است که در پایان برنامه پنجم این احتساب ها در آنها اعمال نشده بوده است.

برنامه "رویداد" رادیو گفت و گو با موضوع بخشنامه جدید در مورد سهم اضافه کار به مستمری بازنشستگان بعد از سال ۹۵ و با حضور دکتر ابوذر ندیمی مشاور عالی رئیس سازمان برنامه و بودجه به روی آنتن رفت.

ابوذر ندیمی با اظهار به اینکه رویکرد مجلس و دولت در رابطه با بازنشستگان افزایش ترمیم است، گفت: بنا بر این است که مجلس و دولت از انواع منابع و مصارف، فرصتی را ایجاد کنند تا بر اساس آن در راستای تامین مالی بازنشسته ها تعریف داشته باشند.

وی افزود: یکی از مباحثی که مطرح شده در رابطه با افزایش دستمزدها بود تا کف آن را افزایش دهند، همچنین در مورد خروجی هایی بود که صورت می پذیرد این امکان باشد که بخشی از تامین صورت بپذیرد. یک مبحث هم در رابطه با اضافه کار و حقوق است که از این جهت می شود به سقف پرداختی های بازنشسته ها و مستمری بگیران تعریف داشت.

مشاور عالی رئیس سازمان برنامه و بودجه به افزودن سهم اضافه کار به مستمری بازنشستگان اشاره کرد و توضیح داد: در بودجه سال ۹۶ در راستای ابلاغ بخشنامه افزودن سهم اضافه کار از حقوق به مستمری، احتساب اضافه کار در تعیین مستمری بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی قرار گرفت.

وی ادامه داد: همانطوری که از پیش تر مسئولان سازمان تامین اجتماعی در رابطه با نحوه محاسبه اضافه کار در تعیین مستمری بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی مطرح کردند، کارکنانی که از تاریخ۱/۱/ ۸۸ تا ۳۰/۱۲/۹۵ یعنی تاریخ پایان اجرای برنامه توسعه پنجم بازنشسته شده بودند و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حق بیمه مربوطه از اضافه کار آنها کسر نشده بود این فرصت ایجاد شد تا در مباحث مربوط به حق بیمه های کسر شده بابت اضافه کار در طول دوره خدمت بر اساس ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری تمام وزارتخانه ها و دستگاه های تحت شمول که نام برده شده اند بتوانند بر اساس محاسبه اضافه کار برای مستمری بازنشستگانی که در راستای قانون کار از ۱/۱/۸۸ یا اصل ۴۴ واگذار شدند یا مانند آن بتوانند این پوشش را داشته باشند تا نوعی عدالت باشد.

ندیمی متذکر شد: البته بیمه شدگانی که حقوق و دستمزد آنها مبنای کسر بیمه شان در دو سال آخر بوده، آنها نیز همراه با اضافه کار یا سقف دستمزد حق بیمه را پرداخت کرده بودند و یا بیمه شده هایی که دادخواست داده بودند و دادنامه از دیوان عدالت اداری داشتند و اعمال مبلغ اضافه کار را تقاضا کرده بودند، این افراد را هم بر اساس تصمیم سازی دیگری سهم اضافه کارشان صورت بپذیرد.

وی تاکید کرد: این بخشنامه عمدتا در رابطه با کسانی است که در پایان برنامه پنجم این احتساب ها در آنها اعمال نشده بوده است.

مشاور عالی رئیس سازمان برنامه و بودجه به همسان سازی حقوق بازنشستگان قبل و بعد از سال ۹۲ اشاره کرد و اظهار داشت: در رابطه با صندوق تامین اجتماعی بازنشستگی این رویکرد را داریم که صندوق ها بین بازنشستگان خودشان، حداکثر برای این موضوع به نحوی تعریف کنند که علاوه بر اعمال ضرایبی که اشاره شد از جهت سال های پایانی و مانند آن لااقل در رابطه با هم ترازها، هم شغل ها و هم ردیف ها و مانند آن بی تفاوت نباشند.

نظرات | 0 نظر
captcha