ندیمی: دولتِ ارزآور تصمیمات سیاسی در حوزه ارز می‌گیرد

ندیمی: دولتِ ارزآور تصمیمات سیاسی در حوزه ارز می‌گیرد
1396/9/21 |
22:15
شناسه خبر: 72903

مشاور سازمان برنامه و بودجه گفت: تا زمانی که بیشترین درآمد ارزی توسط دولت است و با توجه به نقش دولت در اقتصاد عملا بیش از اینکه تصمیمات ما در حوزه ارز اقتصادی باشد بیشتر سیاسی و اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابوذر ندیمی مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه، در مصاحبه با رادیو در خصوص الزامات و ضرورتهای یکسان سازی نرخ ارز واقعی اظهار کرد: تا زمانی که بیشترین درآمد ارزی توسط دولت است و با توجه به نقش دولت در اقتصاد عملا بیش از اینکه تصمیمات ما در حوزه ارز اقتصادی باشد بیشتر سیاسی و اجتماعی است.

وی افزود:چون اقتصاد ما متکی به در آمد ارزی ناشی از فعالیت بخش غیر دولتی، خصوصی تعاونی نیست با انتظاراتی از سوی جامعه رو به رو می شود که این انتظارات در محاسبه نرخ خودش را نمایان می‌کند .

ندیمی گفت:ما نمی توانیم نرخ ارز را تسعیر و درآمد ارزی را تبدیل به درآمد ریالی بکنیم که این امر در اقتصاد در حوزه ارائه خدمت و کالا نشان بدهد.
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه، درادامه این بحث افزود،  تا زمانی که دولت کارفرماست و درآمد ارزی از طرف دولت شارژمی شود و بخش خصوصی به صورت فعال نه شعاری اقتصاد را دردست نگیرد این مشکلات را خواهیم داشت.

وی بیان کرد:در حال حاضر صادرکنندگان به شدت خواهان افزایش نرخ ارز هستند به دلیل اینکه آنها با دو انگاره رو به رو هستند اول اینکه معتقدند ارز را نباید به دولت بدهیم و مورد دوم اینکه این میزان را تبدیل به کالا می‌کنیم که مابه التفاوت قیمت ارز واردات بیشتر می شود.

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: برای رفاه و بهره مندی های مردم در مسائل مختلف رفاهی دولت در حوزه نگرش تورمی به گونه ای عمل کرد که سطح قیمت ها و هزینه ها را مدیریت کرد.

وی گفت: دولت ها در این چند دهه در مباحث نرخ ارز با نگرش واقعی شدن اقتصاد بوده است که واقعی شدن اقتصاد صرفا وابسته به نرخ ارز نیست اگرچه ما سالیانه 100 میلیارد دلار نقش ارز را به طور مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد داریم اما تا زمانی که تامین ارز اقتصادی از طریق دولت باشد اقتصا ما شفاف و واقعی نخواهد بود.

ندیمی در پایان اظهار کرد:یکسان سازی نرخ ارز در جهت مبارزه با بعضی از مسائل غیرشفاف می‌تواند امری مثبت باشد که دولت باید سیاست های متمم و تکمیلی برای بعضی کالاها در این خصوص داشته باشد.

نظرات | 0 نظر
captcha