فرهنگ، زیربنای توسعه اقتصادی کشور

فرهنگ، زیربنای توسعه اقتصادی کشور
1396/6/6 |
20:51
شناسه خبر: 62860

دو هفته نامه اقتصادی و فرهنگی رهاورد قلم چاپ استان گیلان در شماره 51، مطلبی در قسمت سرمقاله با عنوان فرهنگ، زیربنای توسعه اقتصادی کشور به قلم فاطمه لطیفی دوآبسری منتشر کرده است.

فرهنگ مجموعه پیوسته و گسترده ای از اعتقادات، باورها ، اخلاقیات و عادات هر فرد است که آن را به عنوان یک عضو از جامعه خود فرامی گیرد که در واقع به طور کلی بر تک تک افراد جامعه تسری پیدا می کند و جزئی از آداب و سنت آن جامعه محسوب می شود.
با این تعریف تا حدودی واضح است که باورها و اعتقادات و اخلاقیات که مجموعا آن را فرهنگ خطاب می کند، چقدر اهمیت دارد و این اهمیت تا چه اندازه در سایر امور تاثیرگذار است، در واقع می شود گفت فرهنگ عامل اصلی معنابخشی به فرد و جامعه و جهت دهندگی به هر دو است.
اگر فرهنگ یک جامعه پویا و فعال و پیشرو باشد قطعا در مسائل اقتصادی، اجتماعی و سایر حوزه ها هم منجر به توسعه خواهد شد در غیراین صورت جامعه حتی به انحطاط هم کشیده می شود.
بر همین اصل فرهنگ یکی از مهم ترین مقوله هایی است که باید در هر جامعه بصورت درست نهادینه شود تا اقتصاد کشور و جامعه را بصورت مثبت تحت الشعاع خود قرار دهد.
برای رفع مشکلات اقتصادی ریشه ها و عوامل فرهنگی جامعه اول باید مورد بررسی قرار گیرد و دغدغه ها و معضلاتی که در فرهنگ وجود دارد، مرتفع شود که در این صورت است که مشکلات اقتصادی هم به مراتب هموار خواهد شد.
برای رسیدن به این هدف که کشوری پویا و آسیب ناپذیر داشته باشیم باید تحولی فرهنگی داشته باشیم که شرط تحول اقتصادی است، باید آگاه به چارچوب ها و مختصات اقتصاد مقاومتی بود و متناسب با این چارچوب ها ، فرهنگ عمومی جامعه و فرهنگ اقتصادی را اصلاح کرد.
بنابراین دولت و تمامی مسئولان دستگاه ها و نهادها که به فکر تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور هستند ، باید به نقش فرهنگ در این راستا توجه داشته باشند و در وهله اول تحول فرهنگی را ایجاد نمایند اگرچه می دانیم فرهنگ و اقتصاد یک ارتباط دوسویه دارند اما فرهنگ اساس هر اموری است و در واقع زیربنای توسعه اقتصادی است.

نظرات | 0 نظر
captcha