انتشار نتایج تفصیلی انتخابات ریاست جمهوری گیلان به تفکیک حوزه‌های انتخابیه + جدول

انتشار نتایج تفصیلی انتخابات ریاست جمهوری گیلان به تفکیک حوزه‌های انتخابیه + جدول
1396/3/20 |
12:42
شناسه خبر: 62800

نتایج تفصیلی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در استان گیلان منتشر شد.

  شهرستان تعداد کل آراء ماخوذه تعداد برگ های رای باطله  ماخوذه تعداد برگ های رأی صحیح تعداد آرای   حسن روحانی تعداد آرای   سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای  سید مصطفی میر سلیم تعداد آرای  سید مصطفی هاشمی طبا
۱ آستارا ۶۱,۹۸۶ ۱,۷۲۹ ۶۰,۲۵۷ ۴۵,۰۹۵ ۱۳,۲۲۲ ۱,۵۷۵ ۳۶۵
۲ آستانه اشرفیه ۷۷,۷۸۱ ۳,۰۹۹ ۷۴,۶۸۲ ۵۱,۵۹۸ ۲۱,۶۱۷ ۹۷۳ ۴۹۴
۳ املش ۳۵,۱۵۴ ۱,۲۷۶ ۳۳,۸۷۸ ۱۸,۸۰۷ ۱۴,۵۹۵ ۳۵۲ ۱۲۴
۴ بندر انزلی ۷۱,۹۹۰ ۱,۸۲۲ ۷۰,۱۶۸ ۵۴,۶۲۲ ۱۴,۲۹۹ ۸۲۹ ۴۱۸
۵ تالش ۱۲۸,۹۱۳ ۳,۰۷۱ ۱۲۵,۸۴۲ ۸۹,۶۷۳ ۳۴,۲۸۳ ۱,۲۲۱ ۶۶۵
۶ رشت ۴۶۰,۳۶۳ ۱۴,۹۸۷ ۴۴۵,۳۷۶ ۳۱۹,۱۸۴ ۱۱۹,۱۶۰ ۴,۶۳۴ ۲,۳۹۸
۷ رضوانشهر ۵۰,۹۶۵ ۱,۳۵۹ ۴۹,۶۰۶ ۳۹,۸۳۹ ۹,۲۷۰ ۳۱۳ ۱۸۴
۸ رودبار ۷۶,۰۹۲ ۲,۹۵۶ ۷۳,۱۳۶ ۴۷,۳۷۹ ۲۴,۶۳۶ ۸۱۸ ۳۰۳
۹ رودسر ۱۱۱,۱۵۷ ۴,۰۳۶ ۱۰۷,۱۲۱ ۷۰,۶۲۹ ۳۴,۸۳۵ ۱,۲۰۶ ۴۵۱
۱۰ سیاهکل ۳۶,۹۲۱ ۱,۶۲۹ ۳۵,۲۹۲ ۱۹,۴۹۴ ۱۵,۰۲۸ ۵۳۰ ۲۴۰
۱۱ شفت ۴۲,۴۶۹ ۱,۹۹۳ ۴۰,۴۷۶ ۲۵,۳۰۵ ۱۴,۶۰۸ ۳۶۶ ۱۹۷
۱۲ صومعه سرا ۹۲,۰۵۸ ۳,۸۷۵ ۸۸,۱۸۳ ۵۹,۰۹۹ ۲۷,۸۴۷ ۸۷۴ ۳۶۳
۱۳ فومن ۶۷,۴۸۳ ۲,۸۱۹ ۶۴,۶۶۴ ۴۲,۹۲۸ ۲۰,۹۶۷ ۴۸۱ ۲۸۸
۱۴ لاهیجان ۱۲۱,۲۸۶ ۴,۳۱۰ ۱۱۶,۹۷۶ ۸۲,۴۵۰ ۳۲,۴۹۶ ۱,۳۶۱ ۶۶۹
۱۵ لنگرود ۹۱,۹۲۰ ۳,۴۱۹ ۸۸,۵۰۱ ۵۵,۷۰۲ ۳۱,۲۶۲ ۱,۰۶۱ ۴۷۶
۱۶ ماسال ۳۸,۸۳۹ ۱,۲۳۲ ۳۷,۶۰۷ ۲۱,۹۷۶ ۱۵,۱۸۴ ۳۳۱ ۱۱۶
جمع کل ۱,۵۶۵,۳۷۷ ۵۳,۶۱۲ ۱,۵۱۱,۷۶۵ ۱,۰۴۳,۷۸۰ ۴۴۳,۳۰۹ ۱۶,۹۲۵ ۷,۷۵۱

 

نظرات | 0 نظر
captcha