نیکفر: اکثریت مجلس دهم اصولگرایان هستند

نیکفر: اکثریت مجلس دهم اصولگرایان هستند
1395/3/24 |
19:00
شناسه خبر: 62286

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل از اصولگرا بودن اکثریت نمایندگان مجلس دهم خبر داد و گفت: اصل احترام به مردم و کرامت انسانی را تحقق خواهم بخشید.

ذبیح نیکفر لیالستانی در گفتگو با خبرنگار ۸دی اظهار کرد: انتخابات هیئت رئیسه مجلس نشان داد که نمایندگان مجلس دهم دنبال اهداف سیاسی خود نیستند.

وی با اشاره بر اینکه مجلس به جایی رسده که عقلانیت در آن حکم فرماست، افزود: مجلس دهم نشان داد که باید به مشکلات اصلی کشور توجه کرد.

نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی به آرایش سیاسی مجلس دهم اشاره کرد و گفت: اکثریت مجلس اصولگرایان هستند.

نیکفر با اشاره بر اینکه نمایندگان در انتخاب هیأت رئیسه آرای مشترک داشتند، گفت: با توجه به اینکه دوستان نماینده ما از لیست های مختلف رای آورده اند اما انتخابات هیئت رئیسه مجلس نشان داد که مجلس خوبی خواهیم داشت.

نماینده مجلس دهم اخذ تصمیمات بزرگ برای ملت را از برنامه های مجلس دهم اشاره کرد و گفت: تمام تلاش ما حل مسائل و مشکلات مردم در سطح کشور است.

وی در خصوص تحقق وعده های انتخاباتی خود به مردم گفت: یاس و نا امیدی از جنود شیطان است.

نیکفر اصل احترام به مردم و کرامت انسانی را از مصادیق تحقق وعده های خود نام برد خاطرنشان کرد: خستگی در کار برایم قائل نخواهم شد.

نظرات | 1 نظر
محمدآوندی
1395/3/15 - 09:15
آقای دکترقضاوت درموردآرایش سیاسی مجلس به زمان وفرصت بیشتری نیاز دارد،از طرفی دیگر تقسیم بندی نمایندگان مجلس به اصول گرا وغیراصول گرا منطقی به نظر نمی رسد برخی خبرگزاریها باسوالات حساب شده اهداف سیاسی خودشان رادنبال می کنند بهتر است وارد بازیهای سیاسی رسانه ای نشوید.آرزوی توفیق
rateup 0
 ratedown 0
captcha