ندیمی هم به کمپین «#ما هم_ اجازه_ نمی دهیم» پیوست

ندیمی هم به کمپین «#ما هم_ اجازه_ نمی دهیم» پیوست
1394/5/28 |
08:32
شناسه خبر: 30588

جمعی از نمایندگان مجلس ضمن لبیک به فرمایشات رهبر انقلاب به کمپین ما اجازه نمی‌دهیم پیوستند.

به گزارش "زبان گویا" و به نقل از راه دانا، جمعی از نمایندگان مجلس ضمن لبیک به فرمایشات رهبر انقلاب به کمپین ما اجازه نمیدهیم پیوستند.

در ادامه تصاویر به همراه اسامی نمایندگان مجلس را مشاهده می کنید.

 

 

 , ابوذر ندیمی هم به کمپین «#ما هم_ اجازه_ نمی دهیم» پیوست
 , ابوذر ندیمی هم به کمپین «#ما هم_ اجازه_ نمی دهیم» پیوست
 , ابوذر ندیمی هم به کمپین «#ما هم_ اجازه_ نمی دهیم» پیوست
 , ابوذر ندیمی هم به کمپین «#ما هم_ اجازه_ نمی دهیم» پیوست
 , ابوذر ندیمی هم به کمپین «#ما هم_ اجازه_ نمی دهیم» پیوست
 , ابوذر ندیمی هم به کمپین «#ما هم_ اجازه_ نمی دهیم» پیوست
 , ابوذر ندیمی هم به کمپین «#ما هم_ اجازه_ نمی دهیم» پیوست
 , ابوذر ندیمی هم به کمپین «#ما هم_ اجازه_ نمی دهیم» پیوست
 , ابوذر ندیمی هم به کمپین «#ما هم_ اجازه_ نمی دهیم» پیوست
 , ابوذر ندیمی هم به کمپین «#ما هم_ اجازه_ نمی دهیم» پیوست
 , ابوذر ندیمی هم به کمپین «#ما هم_ اجازه_ نمی دهیم» پیوست
 , ابوذر ندیمی هم به کمپین «#ما هم_ اجازه_ نمی دهیم» پیوست
 , ابوذر ندیمی هم به کمپین «#ما هم_ اجازه_ نمی دهیم» پیوست
 , ابوذر ندیمی هم به کمپین «#ما هم_ اجازه_ نمی دهیم» پیوست
 , ابوذر ندیمی هم به کمپین «#ما هم_ اجازه_ نمی دهیم» پیوست
نظرات | 1 نظر
اکبری
1394/10/5 - 13:47
#ماهم_اجازه_نمی دهیم
rateup 3
 ratedown 1
captcha