سایه دیوان سالاری بر جامعیت و شفافیت مقررات

سایه دیوان سالاری بر جامعیت و شفافیت مقررات

ندیمی: «اعاده اموال نامشروع» مسئولان مطالبه مردم است و به هر نحو باید اجرا شود

ندیمی: «اعاده اموال نامشروع» مسئولان مطالبه مردم است و به هر نحو باید اجرا شود

رویکرد بخش خصوصی بیشتر تجاری است / نفع بخش خصوصی در مشارکت پروژه های نیمه تمام

رویکرد بخش خصوصی بیشتر تجاری است / نفع بخش خصوصی در مشارکت پروژه های نیمه تمام

لایحه مدیریت خدمات کشوری در انتظار مجلس

لایحه مدیریت خدمات کشوری در انتظار مجلس

نرخ محاسبه دلار در بودجه سال آینده 3500 تومان است

نرخ محاسبه دلار در بودجه سال آینده 3500 تومان است

آقای نماینده؛ کجای کارید؟!!

آقای نماینده؛ کجای کارید؟!!

برای جلوگیری از پرداخت های نجومی باید از اقتصاد دولتی فاصله گرفت

برای جلوگیری از پرداخت های نجومی باید از اقتصاد دولتی فاصله گرفت

ندیمی: احتمال تغییر چند درصدی اعتبارات فرهنگی وجود دارد

ندیمی: احتمال تغییر چند درصدی اعتبارات فرهنگی وجود دارد

گزارشی از برنامه مناظره شبکه یک سیما  با حضور ابوذر ندیمی با موضوع اعطای تابعیت به متولدین مادر ایرانی و پدر غیر ایران

گزارشی از برنامه مناظره شبکه یک سیما با حضور ابوذر ندیمی با موضوع اعطای تابعیت به متولدین مادر ایرانی و پدر غیر ایران

ادامه